Varför bubblar det i mitt avlopp?

Varför bubblar det i mitt avlopp?

Ett bubblande avlopp i en lägenhet kan vara början till stamstopp. 

Vad kan hända vid stamstopp?

Vid stamstopp kan man i få upp grannens avloppsvatten i sin egna lägenhet. Det kan leda till en vattenskada som kan kosta en hel del. Har det blivit ett stamstopp behöver vi utföra stamrensningar/stamspolningar.

Ring oss och boka in en spolbil så löser vi problemet. Det kan även vara bra ur service teknisk synvinkel att låta högtrycksspola avloppen emellanåt så att man slipper stopp. Det är även bra att göra detta (en spolning) i tex kök där mycket matfett spolas ner i ledningarna och det geggar igen. Läs mer om stopp i avloppet.

bubblar i avloppet

ventil