Stopp i avlopp del 2

Varför rekommenderar vi ibland spolbil istället för en vanlig rörmokare när det är stopp i avlopp?

I den här artikeln kommer vi att försöka förklara hur ditt avloppssystem är upplagt och varför spolbil i de flesta fall är det bättre alternativet jämfört med en vanlig rörmokare. Spolbil är även ett miljövänligt sätt att få bort stopp i avlopp.

Problemet när någon har stopp i avlopp är att vi inte vet exakt var stoppet ligger. Vi kan inte heller bestämma det med säkerhet utan att göra en filmning av rören. Att filma kan vara ganska kostsamt och brukar endast rekommenderas vid ett återkommande stopp.

Första steget

  • Första steget är  att försöka avgöra vart stoppet ligger. Om det verkar som att stoppet endast är i ett avlopp som tex i handfatet kan det betyda att stoppet ligger så att säga“ovanpågolvet”, då kan det räcka med att en rörmokare rensar vattenlåset.

Stopp i flera avlopp

  • Men om det även är stopp i fler avloppi badrummet (texgolvbrunn och toalett, stopp B i grafiken) brukar det betyda att stoppet finns i ett rör längre ner och att en högtrycksspolning behövs.

Trycket som behövs i spolningen varierar beroende på hur långt ner stoppet ligger i avloppssystemet. Man kan likna det vid en människokropp. Ju närmare ett organ är till ditt hjärta, desto mindre tryck behövs för att pumpa blod till det. Ett avloppssystem fungerar på samma sätt, mer tryck behövs för att lösa ett stopp som ligger längre bort från enheten.

Tänk på detta

Med detta i åtanke är det viktigt att förstå hur mycket tryck det krävs för att spola stoppet och det i sin tur avgör vilken typ av tekniker som krävs:

  • En rörmokare är ingen specialist på stopp i avlopp och är vanligtvis utrustad med en lågtrycksenhet som spolar träskor i rör som normalt ligger“ovanför golvet”.
  • En spolbil specialiserar sig på stopp i avlopp och är därför utrustad med en högtrycksenhet som kan spola ett stopp i rör som ligger längre bort från enheten. Förutom stopp ovanför golvet kan de spola rör under golvet samt några större rör som ansluter närmare till huvudavloppssystemet.

Vi har skapat en grafik för att illustrera hur ett dräneringssystem vanligtvis är uppbyggt. I det här fallet ett badrum. Vi har stopp listade a, b, c och d.

  • A Stoppet ligger över golvet. En rörmokare är utrustad med en enhet med tillräckligt med tryck för att spola stoppet i A. Men inte tillräckligt kraftigt för att spola de andra stoppen som ligger under golvet.
  • B, och C stoppen ligger under golvet. En spolbil är utrustad med en mycket kraftfullare enhet och kan därför spola stoppen i rör A, B och C. Även om det kanske inte har tillräckligt med ström spola D-stoppet.
  • Vid ett stopp i D kan flera lägenheter eller hus påverkas. I detta fall behövs en mycket större industriell spolbil. Detta är en tjänst utanför vår räckvidd.

När man ser hur det är uppbyggt förstår man varför vi brukar rekommendera spolbil på en gång. Detta ger våra kunder den största chansen att lyckas med att åtgärda ett stopp till det bästa priset. Det blir också billigare för kunden eftersom vi undviker situationen där vi skickar ut en rörmokare som inte kan lösa stoppet och därmed måste ta dit en spolbil också. Vissa stopp beror på frusna rör vilket är vanligt vintertid, vi hjälper er att tina upp rör i hela Stockholm dygnet runt.

 

stopp i avlopp