Jour Eliten Sverige AB allmänna villkor

Priserna är i Svenska Kronor. Priserna på hemsidan är inklusive moms om inget annat anges.

Kund

Kund är beställaren om inte annat är överenskommet mellan kund och Jour Eliten Sverige AB.

Material

Om inget annat är angivet av kund så köpet Jour Eliten in det material som behövs för arbetet. Materialet inhandlas hos godkända el och vvs grossister och kunden debiteras enligt listpris.

Rotavdrag

Önskan om rotavdrag ska meddelas vid beställning av arbete. Det är kundens ansvar att lämna kompletta och korrekta uppgifter för rotavdrag. Det är även kundens ansvar att kolla upp om de har rätt till rotavdrag. Om rotavdraget inte godkänns av Skatteverket debiteras kunden för det avdragna rotavdraget. Kunden ansvarar även för att se till att det beställda/utförda arbetet är rot berättigat. Vilka arbeten som ger rätt till rot avdrag hittar man på skatteverket. https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrotavdrag.106.5c1163881590be297b5899d.html

Betalning

Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan. Jour Eliten Sverige AB förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning. Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte huvudmannen (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.

Bokning av jobb

Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. Ber beställaren Jour Eliten att åka ut på en gång debiteras kunden enligt våra jour priser.

Debitering

Priset för jourutryckning innefattar upp till två timmars arbete inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom 1h, detta kan dock inte alltid garanteras. Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan bli åtgärdat på två timmar stannar teknikern kvar och det tillkommer en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från att teknikern är på plats.

Med anledning av coronaviruset är vår personal extra noggranna med sin handhygien och hälsa. 

Vi har vidtagit följande åtgärder:
  • Vår personal har blivit ombedda att inte ta kunderna i hand
  • Vår hantverkare har även blivit ombedda att inte arbeta om dom känner av några sjukdomssymptom eller har en närstående som är sjuk. 
  • Vi utför en kontroll av våra hantverkares hälsa varje dag för att se om dom kan arbeta eller inte

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt vi kan för att våra kontor ska vara en så trygg plats som möjligt, både för våra tekniker, hantverkare och kunder.

Situationen förändras ständigt, vi följer utvecklingen och fortsätter hålla er informerade om vilka åtgärder vi tar. Vi kommer ställas inför många nya utmaningar framöver, men oavsett kommer vi på Joureliten vara aktiva och finnas där för er för jourhjälp dygnet runt i vanlig ordning.