Kontakta oss!

IMD mätare

IMD mätare

IMD mätare – vad behöver man tänka på?

Den 1a juni 2022 kom det nya IMD lagkravet – som står för individuell mätning och debitering. Detta innebär att flerbostadshus eller fastigheter med bostäder och lokaler nu måste mäta och debitera tappvarmvatten och uppvärmning separat från varmhyran på lägenhetsnivå. 

Kravet på elmätarna gäller för alla fastigheter uppförda efter 1 juni 2022 och de flerbostadshus som idag har sämst energiprestanda. 

De nya IMD kraven delas upp i 2 olika krav; IMD värme och IMD tappvarmvatten. 

IMD värme avser mätning för uppvärmning av den enskilda bostaden och lokal, medan IMD tappvarmvatten avser mätning av hur mycket tappvarmvatten de enskilda bostäderna och lokalerna förbrukar.

I enlighet med EU:S direktiv så gäller den individuella mätningen för fastigheter som använder sig av fjärrvärme eller har centrala system för tappvarmvatten och värme. 

Syftet med IMD är att dra ner på energianvändandet genom att få folk att sänka innetemperaturen samt minska användandet av tappvarmvatten.Den svenska tillämpningen av direktiven går att läsa mer om i boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader.

De byggnader som direkt påverkas och hur är sammanfattat;

  • De byggnader som har sämst energiprestanda ska installera IMD värme. Tanken är att den energibesparing som sker till följd av mätningen väger upp mot de kostnader installationen av en mätare medför. 
  • Ombyggnader som medför en större ändring av redan befintliga installationer eller system för tappvarmvatten ska ha IMD tappvarmvatten 
  • Alla nya fastigheter med flera bostäder ska ha IMD tappvarmvatten. 

Det finns vissa undantag för IMD-kraven, bland annat om det inte är tekniskt möjligt att installera de nya mätarna eller om det inte är lönsamt för fastigheten. Ett annat undantag var om fastigheten undergick energieffektivisering, men detta skulle då ha varit klart den 1 juli 2023. 

Detta innebär att de byggnader som inte fullföljt en energieffektivisering nu har krav på att installera de nya mätarna.

De som inte uppfyllt kraven kan komma att få tillsyn från kommunen. Detta kan resultera i att kommunen utfärdar ett utläggande mot fastighetsägaren, vilket även kan förenas med vite. Storleken på vitet varierar beroende på vem det ställs ut mot. Även tiden det tar för kommunen att utreda kommer att debiteras.

De mätare som är tillåtna att använda är energimätare och värmekostnadsfördelare. Vi på JourEliten hjälper till med installation av båda mätarna. Vi erbjuder installation för egna mätare och även införskaffande av mätarna.

Nedan har vi sammanfattat de vanligaste frågorna som dyker upp kring IMD för att göra det enklare för er:

Vad är egentligen IMD mätning och varför används det? 

  • IMD står för Individuell Mätning och Debitering. IMD mätarna används för att mäta förbrukning av värme och tappvarmvatten. Detta sänker i de flesta fall förbrukningen med upp till 30% på individuell lägenhetsnivå. Det medför också att bostäder kan hålla koll på sin egen förbrukning och får lättare att påverka sin egen förbrukning och miljöpåverkan. 

Är det lönsamt att installera IMD mätare? 

  • När man installerar IMD mätare tar man också bort behovet för enskilda elabonnemang. Detta effektiviserar elhandeln vilket resulterar i att kostnaden blir lägre i byggentreprenader, och också ökar förutsättningar för alternativa lösningar, som till exempel solceller. IMD mätning innebär också att de bostäder som har en lägre snittförbrukning slipper att indirekt betala för bostäder med högre förbrukning. 

Det kan vara svårt att som fastighetsägare veta vilken mätare man ska ha och vilka krav man behöver uppfylla. Är du osäker så är du välkommen att kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till en lösning som passar er.