Kontakta oss!

Vattenskada

Vattenskada

Har du drabbats av vattenskada eller fuktskada? Vattenskador är en fastighetsägares mardröm då de ofta är om fattande och normalt kräver snabba åtgärder. Vad är viktigt att tänka på? Täcker hemförsäkringen fuktskador? På denna sida kan du läsa mer om vattenskador och fuktskador samt vad som är bra att tänka på när det händer dig.

Vad kan du göra själva?

 1. Stoppa läckan
  Försök stoppa läckan för att minimera skadan. 
 2. Skydda
  Flytta bort de saker som går så att inte dessa blir skadad.
 3. Få bort vatten/fukt
  Få bort och torka upp det vatten du kan. 

Om du inte kan stoppa läckan själv kan du ringa oss på Joureliten så skickar vi ut en tekniker som hjälper dig.

vattenskada

Hur uppstår en vattenskada?

Vattenskada, eller fuktskada, är något som blir som konsekvens efter exempelvis läckande rör eller fukt som kommer in i grunden. Organiskt material, som trä och gips, påverkas av fukt där det dels kan få mikobiell påväxt (mögel) samt brytas ned. Ju längre materialet är för fuktigt desto allvarligare kan skadan bli. Har du till exempel en vattenledning som läcker är det nödvändigt att det snabbt åtgärdas och att påverkat område kontrolleras.

Hur hanteras en vattenskada?

Har du råkat ut för vattenskada eller fuktskada är det viktigt att agera snabbt samt hantera situationen på rätt sätt. Utifrån vår  erfarenhet är vår rekommendation nedan steg, det är normalt också dessa steg som försäkringsbolag brukar ha för denna typ  av ärenden.

 1. FUKTUTREDNING 
  Fukttekniker gör utredning för  att undersöka skadans storlek  samt vad som behöver göras.
 2. PROTOKOLL 
  Efter utredning får du ett pro tokoll av tekniker med sam manställning av vad personen  kommit fram till. Protokollet  innehåller beskrivning av hur  stor skadan bedöms vara samt  vad som rekommenderas som  åtgärd.
 3. ÅTGÄRD
  För att fukten ska ha bästa för utsättningar att torka ut samt ta  bort skadat material utförs de  åtgärder som rekommenderas  av fukttekniker
 4. AVFUKTNING
  När alla åtgärder är utförda kan avfuktning påbörjas. Beroende  på vattenskadans omfattning kan tork-perioden variera.
 5. ÅTERBESÖK
  När avfuktning är klar gör fukt tekniker återbesök för att följa  upp om ytterligare åtgärd/av fuktning krävs eller om det är  klart för återställning.
 6. ÅTERSTÄLLNING

  När fukttekniker gett klartecken  kan återställning genomföras. Återställning innebär oftast att  allt byggs upp som det var. I en  del fall väljer kunder att ändra  och kanske göra något nytt. 

Våra tekniker har erfarenhet och kunskap för att ta hand om frusna rör och säkerställa att de inte orsakar några ytterligare skador. Vill du ha hjälp med frusna rör eller att förebygga detta tveka inte att höra av dig.

Om du inte lyckas stoppa läckan själv är det bäst att snabbt anlita en rörmokare som kan hjälpa dig få stopp på läckan. Oftast täcks denna kostnad av  din försäkring. Har du lyckats stoppa läckan själv så skiljer det sig åt vem du bör kontakta härnäst, beroende på var du bor.

Om du bor i hus är nästa steg att kontakta ditt försäkringsbolag. De brukar i vissa fall skicka ut en egen fukttekniker, men i många fall hamnar ansvaret på dig som boende att själv ta fram en fukttekniker. När du själv förväntas hitta fukttekniker ersätter försäkringsbolaget normalt kostnaden.

Om du bor i bostadsrätt är nästa steg att kontakta din bostadsrättsförening. Vid vattenskador är det som regel föreningens försäkring som gäller. Försäkringsbolaget brukar i vissa fall skicka ut en egen fukttekniker, men i många fall hamnar ansvaret på er som föreningen att själv ta fram en fukttekniker. När ni själva förväntas hitta fukttekniker ersätter försäkringsbolaget normalt kostnaden.

Vi på Jour Eliten har flera års erfarenhet av vattenskador och kan hjälpa dig hela vägen från början till slut, genom alla steg och vägleda er genom processen.

Jour Eliten erbjuder:

 • Fukttekniker – Fuktutredning och åtgärdsplan
 • Hantverkare – Åtgärder inför avfuktning samt återställning när det är dags.

Hantverkare: snickare, rörmokare, elektriker, plattsättare, målare, mattläggare, arkitekt och mycket mer.

Vi har erfarenheten och kunskapen så låt oss hjälpa dig!