Kontakta oss!

Jordfelsbrytare löser ut

Jordfelsbrytare löser ut – ett av de vanligaste problemen

Ett av de vanligaste el-relaterade problem vi får förfrågningar om här på Joureliten är jordfelsbrytare som löst ut. Det finns olika anledningar till att de kan ha löst ut, t.ex en oplanerad störning i elnätet eller ett mer permanent problem i ledningarna. 

Det kan som konsument vara svårt att veta vad som orsakat felet och vad man kan göra åt det, så här har vi sammanfattat några av de vanligaste problemen och åtgärderna. Men glöm inte – precis som med all annan el så är det viktigt att kontakta en certifierad elektriker om man känner sig det minsta osäker – att själv åtgärda elproblem kan inte bara vara potentiellt farligt, utan även olagligt.

Varför ska man ha en jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytarens syfte är att fungera som ett komplement till elcentralens säkringar, och ska hjälpa till att förhindra eventuella el-bränder. Jordfelsbrytaren är designad för att bryta vid ett jordfel, vare sig det kommer från elcentralen själv eller de produkter som är kopplade till centralen.

Även om det idag är krav på att installera jordfelsbrytare i nybyggen så finns det många äldre byggnader som saknar jordfelsbrytare. Är det något man vill installera så ska det alltid göras av en certifierad elektriker, det är inget man får göra själv. Kontakta oss så hjälper vi dig! Vi hjälper även till med att byta ut jordfelsbrytare som börjar bli gamla.

Jordfelsbrytare löser ut

Varför löser jordfelsbrytare ut?

Det finns många olika anledningar till att en jordfelsbrytare kan lösa ut, nedan har vi listat några av de vanligaste; 

  • Någon av de apparater man har inkopplade börjar bli gammal eller har skadats; t.ex köksredskap eller laddare. I dessa fall löser jordfelsbrytaren ut direkt när du kopplar in apparaten, och är därför väldigt lätt att märka. 
  • Om isoleringen i ledningarna har blivit dålig kan jordfelsbrytaren lösa ut när en apparat kopplas in eller ut.
  • Temporära spänningar utifrån, t.ex vid regn eller åskväder. Detta är i de flesta fall tillfälligt, men om det är ett återkommande problem kan en elektriker komma ut för att installera ett så kallat överspänningsskydd. 
  • Ibland kan det komma fukt i ledningarna, från t.ex tvätt- eller diskmaskiner, vilket kan leda till en tillfällig överledning. 

Om jordfelsbrytaren ofta löser ut kan det också vara så enkelt som att den börjar bli gammal och behöver bytas ut.

Felsöka Jordfelsbrytare

Om din jordfelsbrytare löser ut så kan du själv försöka avgöra vad som är fel, och här kommer några tips från oss på vad du kan göra. 

Hur konstigt de än låter; testa slå till den! Om jordfelsbrytaren inte löser ut efter att du slagit till den så kan det vara ett tillfälligt fel eller en störning. Skulle den lösa ut så är det ett bestående fel, och då kan du testa några av följande felsökningar; 

1. Testa att koppla ur samtliga säkringar och slå till jordfelsbrytaren. Om den löser ut utan några säkringar är inkopplade så är problemet antingen före eller i elcentralen. I detta fall krävs en elektriker för att åtgärda problemet. Om alla säkringar är urkopplade och jordfelsbrytaren inte löser ut, fortsätt till nästa steg.

 2. Koppla in säkringarna en och en. Om jordfelsbrytaren löser ut efter en viss säkring så är det sannolikt denna som är problemet. 

Testa koppla ur alla säkringar och se om jordfelsbrytaren löser ut igen. Om den löser ut utan några säkringar är inkopplade så är problemet antingen före eller i elcentralen. Om detta är fallet, fortsätt till nästa steg.

3. Dra ur alla stickproppsanslutningar som tillhör den säkringsgrupp som utlöst jordfelsbrytaren och slå till den igen. Löser den fortfarande ut så är problemet antingen i en fast ansluten apparat eller den fasta installationen. I detta fall krävs också en elektriker för att åtgärda problemet. Löser den inte ut, fortsätt till nästa steg. 

4. Börja koppla in stickproppsanslutningarna igen. Om den löser ut efter en specifik anslutning så är det troligtvis denna apparat som är felet och behöver antingen repareras eller bytas ut. Beroende på vad för apparat som orsakat problemet så kan en elektriker behövas för att reparera den. Är du osäker så kan du kontakta oss för en konsultation om hur du går vidare. 

Om du testat dessa steg och fortfarande inte vet vart problemet sitter eller hur du ska åtgärda det så kontakta oss på nummer 08 23 55 20. Vi finns alltid här för att hjälpa dig med dina elproblem!

Jordfelsbrytare – en extra livsförsäkring

Jordfelsbrytare är en säkerhet som kan rädda liv, och det är därför oerhört viktigt att installationen utförs på ett korrekt sätt och att den testas regelbundet. Rekommendationen är att testa jordfelsbrytaren minst två gånger per år, gärna vid årstids övergångar då väder kan påverka och potentiellt skada installationen. De flesta jordfelsbrytare har en testknapp installerad just för dessa tillfällen; det är bara att trycka på knappen och se om den löser ut. Om den inte gör det så är installationen skadad och behöver antingen repareras eller bytas ut. Tveka inte på att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna med detta. 

Vi har full förståelse för hur viktigt det kan vara att elen fungerar som den ska, både för säkerhet och funktionalitet. Att vänta kan också medföra större skada, vilket ökar chansen för olyckor. Oavsett när olyckan är framme – natt eller dag, helg eller vardag – så kan du alltid kontakta oss för snabb hjälp.