Kontakta oss!

Byta eluttag själv?

Går det att byta eluttag själv?

Det korta svaret är ja, det är tillåtet att byta eluttag själv i vissa fall. I de flesta fall när de kommer till elinstallationer så ska det utföras av ett registrerat och certifierat elbolag. Det är faktiskt så att det i många fall är olagligt att själv utföra elinstallationer, för att inte nämna farligt. 

Är du osäker på om du får installera ett eluttag själv är det därför säkrast att låta bli och istället anlita en elektriker. Om du däremot är säker och medveten om vad som gäller så är det i vissa fall okej att själv utföra vissa installationer. Nedan går vi igenom olika fall och vad man ska tänka på.

Varför bör jag anlita en elektriker?

En felaktig elinstallation kan inte bara vara skadligt utan rent av livsfarligt. Därför är det viktigt att man besitter rätt kunskaper för att kunna utföra jobbet på ett säkert sätt. 

Det är just av denna anledning som det finns lagar på plats för att reglera vad man får utföra på egen hand och inte. 

Även de installationer man får utföra själv, som att t.ex koppla in ett utanpåliggande eluttag, kan medföra risk för skador eller brand om det inte görs på rätt sätt. Så om du känner dig osäker på vad du ska göra så är det bäst att låta en certifierad elektriker göra jobbet istället, även fast det är tillåtet att utföra själv.

Byta eluttag själv

Så vad gäller vid eluttag? Får man själv koppla in ett eluttag?

Du får inte installera uttag själv – men du får byta redan befintliga eluttag, både jordade och ojordade. Dock får de endast vara högst 16 ampere och ska vara placerade i en egen dosa eller kapsel. 

Det är dock inte okej att ta bort ett befintligt eluttag och byta plats på det. Du får heller inte byta från ojordat till jordat uttag själv, även om de uppfyller ovan kvalifikationer för att få byta själv. Ett byte från ojordat till jordat får endast göras av certifierade elinstallationsbolag. När du byter ett ojordat uttag måste du också byta resterande uttag i rummet till jordade samtidigt.

Andra saker du kan göra själv är bland annat;

  • Byta glödlampor
  • Sätta upp sladdströmbrytare och stickproppar
  • Montera skarvsladdar
  • Reparera eller byta ut delar i trasiga skarvsladdar samt apparatsladdar
  • Byta lamphållare
  • Byta trasig proppsäkring och återkalla utlöst automatsäkring

Hur vet jag om vägguttaget jag vill byta är jordat eller ojordat?

Du kan se om vägguttaget är jordat på om det sitter jordbleck på uttaget. Jordbleck är de små stiften på sidan av uttaget. Finns de inte så är det ett ojordat uttag. Stiften på sidan gör också att du inte kan koppla in en ojordad kontakt i ett jordat uttag. 

Sedan 1994 är det krav på att alla nybyggen ska ha jordade uttag, så ojordade uttag förekommer därför främst i äldre hus.

Så hur byter du eluttag?

Nedan har vi klippt in elsäkerhetsverket guide för hur du byter ett eluttag.Tänk på att detta inte ska användas som fullständig guide för proccessen utan som ett komplement ifall du redan har kunskap om hur man utför installationen på ett säkert sätt men vill dubbelkolla att man följer stegen i rätt ordning. 

Innan du börjar ska du alltid först bryta strömmen till det uttag du ska jobba med genom att koppla bort berörd säkring eller slå av huvudströmbrytaren. Dubbelkolla alltid att detta är gjort en extra gång innan du börjar. 

1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.

2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.

3. Skruva loss ledarna. Om ledarisoleringen är sprucken eller trasig – kontakta ett elföretag.

4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. Om den inte är det – klipp bort den skadade 6–7 mm och tvinna trådarna.

5. Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna och se till att inga koppartrådar sticker ut. Det är viktigt att skyddsledaren (den grön/gula ledaren) ansluts till rätt punkt på uttaget. Anslutningspunkten för skyddsledaren är markerad med en jordningssymbol.

6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den. Skruva till sist tillbaka kåpan över vägguttaget. Prova att det fungerar, till exempel med en hårfön eller lampa.

Elsäkerhetsverket

I korthet kan vi alltså konstatera att man inte själv får installera nya uttag eller ta bort ett befintligt eluttag för att byta plats på det, men att man, om man har rätt kunskap, får byta redan existerande uttag så länge de inte är högre än 16 ampere eller ska bytas från jordat till ojordat. 

Men som tidigare nämnt; är du det minsta osäker – kontakta en elektriker!

Vi på JourEliten är alltid tillgängliga ifall du känner dig osäker, kontakta oss så hjälper vi dig redan idag!