Kontakta oss!

Läckande vattenrör

Läckande vattenrör

Ett läckande vattenrör kan bero på många olika saker och kommer i många olika varianter. Ofta är det bara ett mindre irritations moment i form av droppande rör och ibland är de så allvarliga att de orsakar översvämning i hela hemmet. Men även mindre läckor kan över tid orsaka vattenskador som blir dyra att fixa.

Beroende på vilken typ av läcka det är så finns det olika åtgärder. De vanligaste mindre läckorna uppstår oftast i rörens fogar, och är lätt-åtgärdade genom att själv skruva åt de läckande fogarna med en skiftnyckel, något man ofta har liggandes hemma.

Vad gör man om man får en vattenläcka?

Om läckan i fråga kommer från själva röret så brukar den läckande delen av röret behöva bytas ut. Beroende på vilken typ av rör det är så är det olika tillvägagångssätt, och kan vara svårt att göra själv. T.ex så behöver nya kopparledningar lödas fast, medans gängade stålrör ofta skruvas åt på ena sidan när du försöker lossa den andra sidan av röret. I dessa fall är det bäst att anlita en rörmokare för att se till att jobbet görs på ett korrekt sätt.

läckande vattenrör

Hur tätar man avloppsrör själv?

Vill man göra det själv så finns det också enklare lösningar i form av så kallade ´rör-plåster´, som finns i de flesta byggvaruhus. Detta är en sorts gummi-plåster som du fäster över läckan med hjälp av en metalldel på plåstret som tätar plåstret mot läckan. 

Man kan också använda sig av vattentät tejp som man sätter över läckan. Det är dock viktigt att man kontrollerar att röret är torrt innan man sätter dit tejpen så att den inte lossnar. 

Båda dessa metoder är billiga och effektiva sätt att stoppa en läcka, men det är viktigt att hålla koll på röret efteråt. Detta eftersom en läcka ofta uppstår när röret börjar bli dåligt, och en läcka då ofta innebär att fler läckor kommer uppstå. Det kan också vara ett tecken på korrosion, vilket ofta innebär att hela sektionen bör bytas ut. Ett rör som drabbats av flera läckor eller korrosion bör bytas ut av en kunnig vvs-montör/vvs-firma för att förhindra vattenskador.

Hur avgör man om man fått en vattenskada?

En skada som uppstått på grund av vattensamling, också kallat fuktskada, kan vara svår att upptäcka. Nedan har vi listat några tecken på att ditt läckage orsakat en skada;

  • Synliga skador; som t.ex bubblor i golvmattor eller golvsläpp
  • Mögelfläckar eller färgförändring vid det drabbade området
  • Insekter som dras till fukt, t.ex silverfiskar, på torra ställen
  • Att materialet blivit och förblir fuktigt
  • Uppsvällt golv

En vattenskada är ofta omfattande och dyr att laga. Om du är osäker på om du drabbats av en fuktskada, eller är orolig för att det ska uppstå till följd av ett läckande vattenrör, så kan du kontakta oss för hjälp att förebygga skadan – eller om olyckan redan vart framme – åtgärda den.

Kontakta oss så hjälper vi dig redan idag!