Kontakta oss!

Säkring går hela tiden

Säkring går hela tiden – varför?

Varför löser dina säkringar ut? Finns det något du kan göra själv? Detta är några av de vanligaste frågorna som dyker upp när en säkring går. Vi på Jour Eliten får många frågor kring säkringar och har här sammanställt svar på några av de vanligaste frågorna som dyker upp när en eller flera säkringar löser ut.

säkring går hela tiden

Varför löser säkringarna ut? 

En säkring kan lösa ut av flera anledningar. Några av vanligaste orsakerna beror på: 

  • Överbelastning 
  • Kortslutning 
  • Elfel

Så vad kan du göra själv när dessa problem uppstår?

En av de vanligaste orsakerna är att man kopplat för många apparater till samma säkring. T.ex i köket eller vardagsrummet där man ofta har flera apparater ikopplade samtidigt.

När man har flera apparater igång samtidigt så konkurrerar alla om eltillförsel, vilket kan leda till en överbelastning i elnätet. För att minska allvarligare problem, som exempelvis en elbrand, är därför säkringar till för att slå ut vid överbelastning.

I de flesta elskåp, som också kallas elcentral, där säkringarna sitter, finns det en beteckning för vilka säkringar som går vart. På detta sätt kan du avgöra vart problemet uppstått beroende på vilken säkring som löst ut. På detta sätt blir det enklare att felsöka säkringarna. 

När du lokaliserat vilken säkring som slagit ut kan du testa att återställa denna. Beroende på vilken typ av elcentral du har kan tillvägagångssättet variera.

Äldre proppskåp

Om du har en äldre elanläggning så är det mest förekommande att säkringarna sitter i så kallade proppar. Om en propp har gått så behöver du oftast byta ut proppen. Om proppen har gått sönder ska du inte försöka laga proppen då detta kan leda till skada.

Du ska istället byta ut proppen mot en ny likadan. Det är viktigt att det är samma ampere i proppen som den du byter ut den mot. Oftast finns det en färgprick på proppen för att hjälpa dig hitta rätt ampere. Färgen på proppen ska matcha säkringshållaren som proppen sitter i.

Nyare elcentraler

Om du har en nyare elanläggning så är det oftast ett elskåp med automatsäkringar. Till skillnad från i ett proppskåp så går inte säkringarna sönder och du behöver därför inte byta ut de när säkringen gått. I dessa skåp återställer du bara den säkring som gått.

Fortsätter säkringarna lösa ut?

Fortsätter dina säkringar lösa ut fast du återställt dom? Detta tyder oftast på överbelastning, ett elfel eller fel i en ansluten produkt. 

Om felet beror på överbelastning så kan du kan du testa att omfördela strömmen mellan apparaterna på flera säkringar. Om t.ex säkringen för köket gått så kan du testa koppla om några av apparaterna till en annan del av hemmet som går på en annan säkring för att inte överbelasta köket. Du kan också testa att inte ha alla apparater igång samtidigt. 

Om det fortfarande inte fungerar så bör du kontrollera sladdarna till el-apparaterna eller elapparaterna i sig har någon skada. Om någon utav apparaterna har en skada bör denna kopplas ur omgående då skador på elapparater kan leda till fara, både för dig och bostaden. 

Om Propparna fortsätter lösa ut och du inte hittat någon skada så bör du kontakta en elektriker omgående som kan hjälpa dig med en ordentlig felsökning och åtgärda eventuellt elfel. Vi på Jour Eliten har jour havande elektriker dygnet runt alla dagar på året som kan hjälpa dig åtgärda dina elproblem innan det leder till en större skada.

säkring går hela tiden

Kortslutning

Om en säkring gått på grund av kortslutning så kan du testa slå av alla säkringar och huvudsäkringen. Sedan slår du på huvudsäkringen och sätter på säkringarna en och en för att se vilken som löser ut. När du uteslutit vilken säkring löser ut så gör du samma sak som med säkringarna men med apparaterna; koppla ur alla på den berörda säkringen och koppla sedan in de en och en för att se vilken som slår ut säkringen. 

Om säkringen går fast alla apparater är urkopplade så beror detta mest troligen på ett elfel och du behöver då en elektriker för att felsöka och åtgärda felet. Detta rekommenderas att göras så snabbt som möjligt då ett elfel snabbt kan växa sig större och leda till en allvarligare skada som potentiells kan bli farlig. Ring oss på 08 – 23 55 2o så hjälper vi dig på direkten! 

Har du problem med att jordfelsbrytaren går? Läs vår artikel om jordfelsbrytare där vi tar upp vanliga problem och vilka åtgärder som kan vidtas.

På Jour Eliten hjälper vi både med akuta fel men även större planerade jobb och offerter. Funderar du på att uppgradera elanläggningen hemma? Hör av dig till oss så hjälper vi dig med ett kostnadsförslag!